Kategori Telefonväxel

Kategori Telefonväxel riktar sig till organisationer som erbjuder kunder och konsumenter professionellt bemötande i sin växel eller svarsservice.

GuldKontakt_Sveriges ba¦êsta telefonva¦êxel_xxFöretag, verksamheter och organisationer med varumärken som agerar på den svenska marknaden kan delta som tävlande i GuldKontakt. Kategorin växel omfamnar begrepp som svarsservice, svarstjänst, kundkontakt, växeltjänst mm. Verksamheterna kan vara interna och bedrivas som en del av företag eller organisation, eller så kan de vara outsourcade och bedrivas externt hos ett kontakt centerföretag. Kontakt centerföretag som önskar vara med och tävla gör detta i samråd med sin uppdragsgivare.

GuldKontakt växel avser kontakter per telefon till en växelfunktion. Tävlingsperioden är 2 - 4 veckor i april - maj och avslutas ca två veckor innan GuldKontaktgalan. Tävlingen genomförs praktiskt av Kontaktas samarbetspartner Brilliant Future som har lång och gedigen erfarenhet av kundnöjdhetsmätningar. 

Enkäter skickas till personer som ringt till en växel, till deras mobiltelefoner. Enkäten är varumärkesanpassad så att den upplevs komma från det tävlande bolaget och innehåller frågorna:Mobiltelefon enkät

  • Hur upplevde du medarbetarens engagemang?
  • Hur nöjd är du med samtalet som helhet?
  • Hur enkelt gjorde vi det för dig att lösa ditt ärende?


På så sätt erhålls information om kundens upplevelse av både verksamhet och medarbetare.

Samtliga tävlande ska uppnå minst 300 besvarade kundenkäter. 

Agentpris - Sveriges bästa växeltelefonist!
Professionellt bemötande i en växel erbjuds av professionella medarbetare och Kontakta anser det vara självklart att samtliga tävlingsdeltagare ska kunna tävla med sina växeltelefonister. Det går att tävla med samtliga medarbetare eller ett givet urval av medarbetare. Tävlande bolag knyter specifika agenter till specifika kontakter vid urval av mätunderlag.

För att kunna tävla ska mätningsunderlaget erbjuda minst 20 besvarade enkäter per agent. 

Priser:
I samtliga priser ingår 2 biljetter till Kontaktadagen och GuldKontaktgalan.

Kontakta medlemsbolag: 40 000 SEK + moms
Ej medlemsbolag: 45 000 SEK + moms
För verksamheter som redan mäter med Brilliant utgår 15 000 SEK rabatt.

Tävla med agenter, 100 SEK + moms per agent.

Önskar tävlande boka fler deltagare till Kontaktadagen eller GuldKontaktgalan, så går det alldeles utmärkt. Se prislista Anmälan & Priser.