GuldKontakt – Sveriges främsta pris för professionellt kundbemötande!

GuldKontakt är öppen för ALLA som vill tävla om att bli Sveriges främsta verksamhet eller varumärken att erbjuda professionellt kundbemötande i sin telefonförsäljning och i sin kundservice. GuldKontakt delas också ut till personer som erbjudit enastående kundkontakter via telefon och digitala kanaler.

GuldKontakt_Pokal_illVinnarna i GuldKontakt sker vid den festliga finalen i GuldKontakt som årligen hålls i samband med Kontaktadagen, Sveriges största evenemang för alla som arbetar med kundkommunikation på distans.

Vilka deltar?
Alla verksamheter och varumärken som erbjuder tjänster inom service och sälj via telefon och digitala kanaler kan delta i tävlingen. Tävlingen är helt oberoende, det behövs inget medlemskap eller dyra abonnemang.

Tävlingen genomförs med samtalsanalys med AI-teknologi. På så sätt är tävlingen helt objektiv och ger oberoende återkoppling till de varumärken och personer som erbjuder allra bäst service eller sälj.

Förutom att vinnarna kan stoltsera med att vara bäst på kundbemötande kommer deltagarna genom tävlingen få mervärde genom värdefull information och analys av mätresultaten. Möjlighet att fördjupa sig i mätresultaten och skapa värdefulla insikter för utveckling kan erbjudas.

Tävlingen avser skapa marknadens kvalitetsindex, skapat av ”riktiga kunder” genom att återge ett utifrån-och-in perspektiv och hanteras av Kontakta med hjälp av extern partner för genomförande av mätningarna.

Tävlingens grundkategorier:

  • Bästa företag i helhet kundservice via telefon
  • Bästa företag i helhet telemarketing
  • Bästa kundservicemedarbetare telefon
  • Bästa telefonsäljare


Bakgrund
Försäljning och service på distans har blivit allt viktigare för företag som vill öka sin försäljning och förbättra sin service. Den tekniska utvecklingen har skapat förutsättningar för en allt mer träffsäker och förfinad kundkommunikation, där multikanalskommunikation, målgruppsanpassning och proaktiv kundservice ger nya spännande utvecklingsmöjligheter.

Trots att service- och säljverksamheter under det senaste decenniet har vuxit, utvecklats och ofta fått en ny position i många företag, återkommer ofta en snäv och ofta negativ bild av försäljning och service på distans i media, hos myndigheter och politiker. En allmän uppfattning inom Kontakta är att företag som bedriver service och försäljning på distans ofta utsätts för kritik i den allmänna debatten och att detta har bland annat lett till att de har svår att rekrytera medarbetare. En av Kontaktas huvudsakliga uppdrag är att öka stoltheten i yrkena samt sprida kunskap om verksamheternas samhällsnytta.

Mål och syfte med GuldKontakt
Kontakta arbetar långsiktigt och strukturerat i syfte att stärka allmänhetens förtroende för service och försäljning via telefon och digitala kanaler. Som en del i detta arbete etablerade Kontakta tävlingen GuldKontakt som marknadens främsta tävling avseende kundkommunikation på distans, där varumärken som utmärkt sig särskild vad gäller god kundkommunikation erhåller olika typer av utmärkelser. Tävlingen ska vara vägledande för god kundkommunikation på den svenska marknaden.

Genomförande av mätningen
Mätperioden är april-maj årligen, vilket är strax innan Kontaktadagen i maj. Genom att lyssna till en statistiskt säkerställd mängd kundsamtal med hjälp av AI-teknologi blir analyserna vetenskapligt korrekt och håller för granskning av utomstående part. Analyserna genomförs på riktiga kundsamtal, vilket innebär att utfallet helt styrs av kundens riktiga upplevelse av det bemötande kunden erhållit och kan ej direkt påverkas av det deltagande företaget på annat sätt än att erbjuda professionellt kundbemötande!


Webinar med information:
Den 7 oktober 2022 sände vi ett webinar med mängder av matnytting information om Guldkontakt. Under webinariet pratar vi också vår mätpartner VOXO, som berättar om hur själva tävlingen går till. Missade du webinaret den 7 oktober eller vill du se det igen? Inga problem - Klicka här för att komma till webinaret.

 
Pris för deltagande, se Anmälan & Pris!

Deltagande företag tävlar med ett varumärke i en kanal alternativt flera definierade kanaler. 

I priset ingår självklart deltagande i Kontaktadagen och den avslutande finalen i GuldKontakt.

Vill du veta mer kontaktar du

Tina Wahlroth
VD Kontakta
+46 735 66 55 22
tina.wahlroth@kontakta.se