GuldKontakt – Sveriges främsta pris för professionellt kundbemötande!

GuldKontakt är öppen för ALLA som vill tävla om att bli Sveriges främsta verksamhet eller varumärken att erbjuda professionellt kundbemötande i sin telefonförsäljning och i sin kundservice. GuldKontakt delas också ut till personer som erbjudit enastående kundkontakter via telefon och digitala kanaler.

GuldKontakt_Pokal_illVinnarna i GuldKontakt sker vid den festliga finalen i GuldKontakt som årligen hålls i samband med Kontaktadagen, Sveriges största evenemang för alla som arbetar med kundkommunikation på distans.

Vilka deltar?
Alla verksamheter och varumärken som erbjuder tjänster inom service och sälj via telefon och digitala kanaler kan delta i tävlingen. Tävlingen är helt oberoende, det behövs inget medlemskap eller dyra abonnemang.

Tävlingen genomförs för kundservice via enkäter i form av mätmetoden NPS och för telemarketing samt växel i form av AI-analys. På så sätt är tävlingen helt objektiv och ger oberoende återkoppling till de varumärken och personer som erbjuder allra bäst service eller sälj.

Förutom att vinnarna erhåller hög status kommer deltagarna genom tävlingen få mervärde genom värdefull information och analys av mätresultaten. Möjlighet att fördjupa sig i mätresultaten och skapa värdefulla insikter för utveckling kan erbjudas.

Tävlingen avser skapa marknadens kvalitetsindex, skapat av ”riktiga kunder” genom att återge ett utifrån-och-in perspektiv och hanteras av Kontakta med hjälp av extern partner för genomförande av mätningarna.

Tävlingens grundkategorier:

  • Bästa företag i helhet kundservice
  • Bästa företag i helhet telemarketing
  • Bästa företag i helhet växel
  • Bästa företag service per definierad kanal såsom telefon resp digitala kanaler
  • Bästa kundservicemedarbetare telefon resp definierade digitala kanaler
  • Bästa telefonsäljare
  • Bästa växelmedarbetare


Bakgrund
Försäljning och service på distans har blivit allt viktigare för företag som vill öka sin försäljning och förbättra sin service. Den tekniska utvecklingen har skapat förutsättningar för en allt mer träffsäker och förfinad kundkommunikation, där multikanalskommunikation, målgruppsanpassning och proaktiv kundservice ger nya spännande utvecklingsmöjligheter.

Trots att service- och säljverksamheter under det senaste decenniet har vuxit, utvecklats och ofta fått en ny position i många företag, har media och många politiker en snäv och ofta negativ bild av försäljning och service på distans. En allmän uppfattning inom Kontakta är att företag som bedriver service och försäljning på distans ofta utsätts för kritik i den allmänna debatten och att detta har bland annat lett till att de har svår att rekrytera medarbetare. En av Kontaktas huvudsakliga uppdrag är att höja statusen för verksamheten samt sprida kunskap om verksamhetens samhällsnytta.

Mål och syfte med GuldKontakt
Kontakta arbetar långsiktigt och strukturerat i syfte att stärka allmänhetens förtroende för service och försäljning via telefon och digitala kanaler. Som en del i detta arbete etablerade Kontakta tävlingen GuldKontakt som marknadens främsta tävling avseende kundkommunikation på distans, där varumärken som utmärkt sig särskild vad gäller god kundkommunikation erhåller olika typer av utmärkelser. Tävlingen ska vara vägledande för god kundkommunikation på den svenska marknaden.

Genomförande av mätningen
Mätperioden är april-maj årligen, vilket är strax innan Kontaktadagen i maj. Genom att samla in statistiskt säkerställd datamängd blir undersökningen vetenskapligt korrekt och håller för granskning av utomstående part. Mätningen genomförs genom att kunden återger sin serviceupplevelse, vilket gör att utfallet helt styrs av kundens riktiga upplevelse av den service kunden erhållit och kan ej direkt påverkas av det deltagande företaget.

Kundservice:
• 300 besvarade antal enkäter.
• Tävlingsperiod 2 veckor
• Sms-mätning med länk till kunder
• För ”Agentpris” minst 40 besvarade enkäter

Telemarketing och växel:
• 2 000 inspelade samtal
• Tävlingsperiod 2 veckor
• AI-analys av agentens del av samtalet
• För ”Agentpris” minst 200 samtal per person

Pris för deltagande, se Anmälan & Pris!

Deltagande företag tävlar med ett varumärke i en kanal alternativt flera definierade kanaler. 

I priset ingår självklart deltagande i Kontaktadagen och den avslutande finalen i GuldKontakt.*

Vill du veta mer kontaktar du

Tina Wahlroth
VD Kontakta
Box 1029
171 21 Solna
+46 735 66 55 22
tina.wahlroth@kontakta.se

* Särskilda villkor gäller 2021 beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.