Tävlingen - så fungerar den

Här beskriver vi tidplan samt hur mätningarna praktiskt genomförs.

Anmälan till tävlingen kan ske fram till 28 april 2023. Inför mätperioden kontaktas samtliga tävlande i god tid, så att tävlande kan förbereda sin organisation och säkerställa att uttag och överföring av underlag för mätningar till Mätpartner fungerar.

Samtliga tävlande mäts under samma mätperiod och under minst 2 veckor, alldeles oavsett volymer mätunderlag, så att mätningarna blir rättvisa. Behövs mer underlag utökas mättiden och blir lika för alla.

Samtliga mätningar genomförs under två veckor maj 2023. (Datum publiceras under hösten 2022.)

Inför tävlingen start bjuds samtliga tävlande till möte med Kontakta och det bolag som ska genomföra mätningarna. Tävlande erhåller specifikation av vad underlagen för mätningarna ska innehålla, filtyper, vart dessa ska skickas eller på vilken angiven plats de ska laddas upp dagligen. Detta testas sedan för att praktiskt se att rutinerna fungerar för varje tävlande.

Resultatet sammanställs ca en vecka innan finalen i GuldKontakt.

25 maj 2023 genomförs finalen i tävlingen GuldKontakt som avslutning på Kontaktadagen, på Münchenbryggeriet i Stockholm. Äntligen får vi veta vilka som vinner! Fyra vinster delas ut:

  • Bästa företag i helthelt kundservice via telefon
  • Bästa företag i helhet telemarkeing
  • Bästa kundservicemedarbetare telefon
  • Bästa telefonsäljare


Under finalen i GuldKontakt får tävlande motta sina resultat från tävlingen. I de fall agenter är med och tävlar kommer resultat per medarbetare att presenteras. Presentationen erhålls i övergripande form i en rådatafil med svar samtliga utvärderingar. 

Har du fortfarande frågor, vänligen kontakta mig!

Tina Wahlroth
tina.wahlroth@kontakta.se
+46 735 66 55 22

Anmäl dig här!