Tävlingen - så fungerar den

Här beskriver vi tidplan samt hur mätningarna praktiskt genomförs.

Anmälan till tävlingen kan ske fram till början av april då mätperioden inleds. Inför mätperioden meddelas samtliga tävlande i god tid innan, så att tävlande kan förbereda sin organisation och säkerställa att uttag och överföring av adresser för mätningar hos samarbetspartner fungerar.

Samtliga tävlande mäts under samma mätperiod och under minst 2 veckor, alldeles oavsett volymer mätunderlag, så att mätningarna blir rättvisa.
Kategori kundservice mäts 19 april - 3 maj
Kategori telemarketing mäts 12 april - 3 m
aj

Tävlande levererar batchfiler (excelfiler) med mätunderlag dagligen enligt överenskommelse och villkor för tävlingen. I dialog med bolaget som genomför mätningarna erhålls information om format för underlag, excelfiler med mobiltelefonnummer, som dagligen ska skickas till angiven mailadress hos mätbolaget.

Företagsanpassade enkäter med de tävlandes varumärke produceras, så att kund upplever att det är företaget som de varit i kontakt med som skickar enkäten. 

Vidare skickar mätbolaget SMS med länk kopplat till mätningen dagligen till det underlag kundkontakter som tävlande levererat. Enkäterna innehåller tre frågor avseende engagemang, enkelhet samt generell nöjdhet, vilket gör det enkelt för kunden att snabbt besvara enkäten. Det finns också ett fält för fritext där kunden kan lägga till ev synpunkter. 

Resultatet sammanställs ca två veckor innan GuldKontaktgalan.

Efter GuldKontaktgalan får tävlande motta sina resultat från tävlingen. Resultatet presenteras i form procentsats per fråga totalt sett samt de kommentarer kunder skrivit i fritextfältet. I de fall agenter är med och tävlar kommer resultat per medarbetare att presenteras. Presentationen erhålls i övergripande form i en powerpoint samt i en rådatafil med svar från samtliga respondenter. 

Har du fortfarande frågor, vänligen kontakta mig!

Tina Wahlroth
tina.wahlroth@kontakta.se
+46 735 66 55 22