Kategori Telemarketing

Kategori Telemarketing riktar sig till organisationer med varumärken och telefonsäljbolag som erbjuder kunder och konsumenter professionell försäljning och marknadsföring via telefon!

GuldKontakt_Sveriges ba¦êsta telemarketingFöretag, verksamheter och organisationer med varumärken samt telefonsäljbolag som agerar på den svenska marknaden kan delta som tävlande i GuldKontakt. Kategorin telemarketing omfamnar begrepp som telefonförsäljning, telemarketing, telesales, innesälj, sales center mm. Verksamheterna kan vara interna och bedrivas som en del av företag eller organisation, eller så kan de vara outsourcade och bedrivas externt hos ett telemarketing- eller kontakt centerföretag. Renodlade telemarketingbolag som önskar vara med och tävla kan göra detta utan samråd med sin uppdragsgivare, då endast agentens del i samtalet analyseras.

Tävlingsperioden är ca 2 veckor under april - maj och avslutas någon vecka innan finalen i GuldKontakt. Tävlingen genomförs praktiskt externt av Mätpartner till Kontakta.
1. Efter anmälan till tävling bokas möte mellan tävlande och Kontakta för information.
2. Därefter bokas möte med Kontaktas mätpartner för att etablera rutiner för mätningarna.
3. Möte för alla tävlande inför tävlingsstart med kontaktpersoner.
4. Vi ses vid GuldKontaktfinalen på Kontaktadagen!

Mätningarna och förutsättningar att kunna delta
Mätningarna genomförs med AI-teknologi för analys av kundsamtal. Analysen baseras på en i förhand definierad samtalsmodell med algoritmer som utgår ifrån samtalsmodell definierad av Kontakta. Då mätningen genomförs med AI-teknologi sker alla mätningar utifrån samma förutsättningar. Säljarens agerande och kundens upplevelse mäts och utvärderas med AI-analys och därmed sker alla mätningar utifrån samma förutsättningar. Resultatet kan ej direkt påverkas av det deltagande företaget på annat sätt än genom professionellt säljbemötande.

Förutsättningar för att genomföra mätning i GuldKontakt är att deltagande företag antingen:
    i. möjliggör hämtning av filer för mätpartner genom lämplig tjänst
   ii. överför filer till mätpartnerns system via filöverföring
  iii. ger mätpartner rättigheter och tillgång att nå filer via portal på befintligt inspelninssystem
  iv. använder mätpartnerns applikation för Windows, som spelar in och för över samtal till mätpartnerns plattform.

Samtliga tävlande ska uppnå minst 15 000 samtalsminuter . 

Agentpris - Sveriges bästa telefonsäljare!
Professionell telefonförsäljning erbjuds av professionella medarbetare och Kontakta anser det vara självklart att samtliga tävlingsdeltagare ska kunna tävla med sina telefonsäljare. Det går att tävla med samtliga medarbetare eller ett givet urval av medarbetare. Tävlande bolag knyter specifika agenter till specifika kontakter vid urval av mätunderlag.

För att kunna tävla ska mätningsunderlaget erbjuda minst 500 samtalsminuter per agent. 

Priser:
Kontakta medlemsbolag: 30 000 SEK + moms
Ej medlemsbolag: 35 000 SEK + moms

I priset ingår att tävla med upp till 30 agenter kostnadsfritt. Utöver 30 agenter tillkommer kostnad om 500 SEK per agent.

I samtliga priser ingår deltagande i Kontaktadagen och finalen i GuldKontakt för två personer. Önskar fler personer delta från tävlande bolag, så ger alldeles utmärkt och vi erbjuder rabatterat pris! Se prislista Anmälan & Priser.