Kategori Telemarketing

Kategori Telemarketing riktar sig till organisationer med varumärken som erbjuder kunder och konsumenter professionell försäljning och markandsföring via telefon - telemarketing.

GuldKontakt_Sveriges ba¦êsta telemarketingFöretag, verksamheter och organisationer med varumärken som agerar på den svenska marknaden kan delta som tävlande i GuldKontakt. Kategorin telemarketing omfamnar begrepp som telefonförsäljning, telesales, innesälj, sale center mm. Verksamheterna kan vara interna och bedrivas som en del av företag eller organisation, eller så kan de vara outsourcade och bedrivas externt hos ett telemarketing- eller kontakt centerföretag. Renodlade telemarketingbolag som önskar vara med och tävla gör detta i samråd med sin uppdragsgivare.

GuldKontakt telemarketing avser försäljning per telefon. Tävlingsperioden är 4 veckor i april - maj och avslutas ca två veckor innan GuldKontaktgalan. Tävlingen genomförs praktiskt externt av samarbetspartner till Kontakta.  

Enkäter skickas till personer som blivit uppringda av telefonsäljare och som genomfört ett köp, till deras mobiltelefoner. Enkäten är varumärkesanpassad så att den upplevs komma från det tävlande bolaget och innehåller frågorna:Mobiltelefon enkät

  • Hur enkelt var det att förstå erbjudandet?
  • Hur upplevde du medarbetarens engagemang?
  • Hur nöjd är du med samtalet som helhet?


På så sätt erhålls information om kundens upplevelse av både verksamhet och medarbetare.

Samtliga tävlande ska uppnå minst 200 besvarade kundenkäter. 

Agentpris - Sveriges bästa telefonsäljare!
Professionell telefonförsäljning erbjuds av professionella medarbetare och Kontakta anser det vara självklart att samtliga tävlingsdeltagare ska kunna tävla med sina telefonsäljare. Det går att tävla med samtliga medarbetare eller ett givet urval av medarbetare. Tävlande bolag knyter specifika agenter till specifika kontakter vid urval av mätunderlag.

För att kunna tävla ska mätningsunderlaget erbjuda minst 20 besvarade enkäter per agent. 

Priser:
I samtliga priser ingår 2 biljetter till Kontaktadagen och GuldKontaktgalan.

Kontakta medlemsbolag: 25 000 SEK + moms
Ej medlemsbolag: 30 000 SEK + moms

Tävla med agenter, 100 SEK + moms per agent.

Önskar tävlande boka fler deltagare till Kontaktadagen eller GuldKontaktgalan, så går det alldeles utmärkt. Se prislista Anmälan & Priser.