Kategori Kundservice

Kategori kundservice riktar sig till organisationer och varumärken som erbjuder kunder och konsumenter professionellt bemötande i sin kundservice eller kontakt centers.

GuldKontakt_Sveriges ba¦êsta kundserviceFöretag, verksamheter och organisationer med varumärken som agerar på den svenska marknaden kan delta som tävlande i GuldKontakt. Kategorin kundservice omfamnar begrepp som kundtjänst, kontakt center, call center, medborgarservice, service center mm. Verksamheterna kan vara interna och bedrivas som en del av företag eller organisation, eller så kan de vara outsourcade och bedrivas externt hos ett kontakt centerföretag. Kontakt center som önskar vara med och tävla gör detta i samråd med sin uppdragsgivare.

Tävlingsperioden är ca 2 veckor under april - maj och avslutas någon vecka innan finalen i GuldKontakt. Tävlingen genomförs praktiskt externt av mätpartner till Kontakta.
1. Efter anmälan till tävling bokas möte mellan tävlande och Kontakta för information.
2. Därefter bokas möte med Kontaktas mätpartner för att etablera rutiner för mätningarna.
3. Möte för alla tävlande inför tävlingsstart med kontaktpersoner.
4. Vi ses vid GuldKontaktfinalen på Kontaktadagen!

Mätningarna och förutsättningar att kunna delta
Mätningarna genomförs med AI-teknologi för analys av kundsamtal. Analysen baseras på en i förhand definierad samtalsmodell med algoritmer som utgår ifrån samtalsmodell för wow-service enligt Kontaktas Servicehandbok. Då mätningen genomförs med AI-teknologi sker alla mätningar utifrån samma förutsättningar. Serviceagentens agerande och kundens serviceupplevelse mäts och utvärderas med AI-analys och därmed sker alla mätningar utifrån samma förutsättningar. Resultatet kan ej direkt påverkas av det deltagande företaget på annat sätt än genom professionellt servicebemötande.


Förutsättningar för att genomföra mätning i GuldKontakt är att deltagande företag antingen:
    i. möjliggör hämtning av filer för mätpartner genom lämplig tjänst
   ii. överför filer till mätpartnerns system via filöverföring
  iii. ger mätpartner rättigheter och tillgång att nå filer via portal på befintligt inspelninssystem
  iv. använder mätpartnerns applikation för Windows, som spelar in och för över samtal till mätpartnerns plattform.

Samtliga tävlande ska uppnå minst 15 000 samtalsminuter . 

Agentpris - Sveriges bästa kundservicemedarbetare!
Professionell kundservice erbjuds av professionella medarbetare och Kontakta anser det vara självklart att samtliga tävlingsdeltagare ska kunna tävla med sina kundservicemedarbetare. Det går att tävla med samtliga medarbetare eller ett givet urval av medarbetare. Tävlande bolag knyter specifika agenter till specifika kontakter vid urval av mätunderlag.

För att kunna tävla ska mätningsunderlaget omfatta minst 500 samtalsminuter per agent. 

Priser:
Kontakta medlemsbolag: 30 000 SEK + moms
Ej medlemsbolag: 35 000 SEK + moms

I priset ingår att tävla med upp till 30 agenter kostnadsfritt. Utöver 30 agenter tillkommer kostnad om 500 SEK per agent.

I samtliga priser ingår deltagande i Kontaktadagen och finalen i GuldKontakt för två personer. Önskar fler personer delta från tävlande bolag, så går det alldeles utmärkt och vi erbjuder rabatterat pris. Se prislista
Anmälan & Priser.